A Dream

Sinds het klimaatakkoord van Parijs zijn de mensen er wel van overtuigd dat we hard aan de slag moeten met het verduurzamen van onze samenleving om de klimaatdoelstellingen te halen. Burgers, bedrijven en ook de overheid kan dat niet alleen. We hebben elkaar nodig. Samen staan we sterk!
“Laat burgers ook eens beraadslagen, niet enkel politici. Dat is de oproep van een onafhankelijke groep denkers en doeners. Hun voorstel: de D100, een aantal bijeenkomsten in Geldrop-Mierlo van honderd betrokken inwoners of organisaties en bedrijven die onbevangen overleggen over wat zij kunnen bedenken en bijdragen aan de verduurzaming van Geldrop-Mierlo.”
Brussel is ons voorgegaan met de eerste G1000- een burgertop, waarbij op één dag 1000 inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gingen over hun eigen stad. Dit initiatief heeft inmiddels in allerlei vormen navolging gekregen. In Nederland o.a. in Eindhoven, Helmond, Amsterdam, Uden, Coevorden, Nijmegen, Apeldoorn en  Den Haag.
Naar analogie hiervan organiseren wij op 10 oktober 2017 -op de dag van de duurzaamheid- een D100 in Geldrop-Mierlo! Onze D100 is een burgerinitiatief waarbij wij 100 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven willen betrekken. De focus ligt op duurzaamheid. Vandaar de D in D100.

Honderd betrokkenen uit Geldrop en Mierlo gaan praten over de toekomst van onze gemeente. Waar willen zij aandacht voor, wat zijn de wensen. en wat willen ze zelf bijdragen. Dat was tot voor kort onze droom.

...Becomes Reality

Programma voor 10 oktober 2017 in de Kasteelhoeve in Geldrop

16:45    Inloop

17:00    Opening door Platform Duurzaam en wethouder Miranda Verdouw

Uitdaging op klimaatgebied door Berry de Jong, Metropool Regio Eindhoven

Pitches van een selectie van bedrijven en organisaties over onder meer

  • anders omgaan met materialen en afval
  • met de buurt aan de slag met energie besparen
  • vergroenen van de omgeving: stenen eruit en groen erin
  • collectieve zonne-installaties
  • verduurzamen bedrijfsvoering
  • kansen voor duurzame mobiliteit

Gelegenheid om uw eigen onderwerp te pitchen en op zoek te gaan naar partners

18:30    Hapje eten

Interactief ideeën genereren

Afsluiting met oogst van ideeën en initiatieven

19:30    Borrel

Locatie: adres & bereikbaarheid:
Kasteelhoeve
Helze 8
5662 JG Geldrop
T 040- 78 74 561
www.landgoedkasteelgeldrop.nl

Kasteel Geldrop is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (trein of bus). Kijk voor reisinfo op www.9292.nl.

Deel jij onze droom, en wil je je steentje bijdragen om dat mogelijk te maken? Meld je dan bij ons aan via het contactformulier.

D100