De gemeente Geldrop-Mierlo organiseert, in samenwerking met SlimWonen+ en ons Platform een tweetal Energiecafé's.

Het eerste Energiecafé vindt plaats op 23 februari in d'n Intheek (bieb) Mierlo. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45.
Je kunt je aanmelden via het Energieloket van SlimWonen+.

In het Energiecafé krijg je zowel informatie over energiebesparende maatregelen als over Nul op de Meter. Bij een duurzame verbouwing kunt u denken aan isoleren, ramen vervangen of een duurzame verwarmingsinstallatie. Dan blijft het 's winters lekker warm in huis en zomers blijft de hitte juist buiten de deur.
Maar je kunt nog een stap verder gaan. Dan staat de energiemeter voortaan op nul! Reimarkt Den Bosch, een "zusje" van SlimWonen+ vertelt hier alles over.

Ben niet bang voor lange verhalen. Je krijgt voorbeelden te zien van alles wat er mogelijk is en wat het voor je kan opleveren. En ook aan subsidies en financiering wordt veel aandacht besteed. 
Na afloop kun je alle informatie per mail ontvangen om het nog eens rustig door te lezen.

 

Tomorrow filmPlatform Duurzaam Geldrop-Mierlo presenteert de inspirerende documentaire “Tomorrow” op woensdag 1 februari bij IVN Geldrop in natuurinformatiecentrum De Paardestal. De film gaat over groepen betrokken burgers die vanuit oplossingen denken in plaats vanuit problemen. Aanvang 20 uur, toegang gratis, vol is vol. 

De overgang naar een duurzame samenleving is dé uitdaging van deze eeuw, een uitdaging die ons allemaal aangaat. Alleen, het is zo veelomvattend. Wat moeten we daarmee in onze eigen omgeving? Wat kunnen we zelf doen? Waar te beginnen? Daar gaat deze positieve film over.

Ieder probeert op zijn manier bij te dragen: met afvalscheiding, LED-lampen, zonnecollectoren, meer fietsen, of gewoon bewuster energiegebruik. Allemaal zaken die er toe doen, maar er is véél meer nodig. De wil is er wel, zoals o.a. verwoord in de nota Duurzaamheid van onze gemeente. Alleen, dan wordt het vaak stil, wijzen we naar de ander, overheden, instanties, bedrijven.

Dat het anders kan laat de film "Tomorrow" zien, met voorbeelden uit steden in de ons omringende landen. Hoe burgerinitiatieven de weg wijzen naar een duurzame samenleving. Hij toont wat een groep mensen kan bereiken wanneer ze ervoor kiezen om er samen de schouders onder te zetten. Door samenwerking, voorbij de grenzen van traditionele mogelijkheden en beperkingen. De film is kortom een inspiratiebron voor iedereen.

Platform Duurzaam

"Tomorrow" inspireert ook het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo, omdat de leden geloven in de kracht van mensen die in actie willen komen. De kunst is alleen om hen te bereiken en te verbinden. Daarom organiseert het Platform dit jaar een D100: een conferentie met werkateliers om besluitvormers, experts en initiatiefrijke bewoners aan elkaar te koppelen, zodat nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan. Die dan ook daadwerkelijk realiseren, is het doel. Waar een wil is, komt een weg tenslotte. Daarmee gaat het Platform aan de slag in 2017. 

Kom ook!

Als opwarmer beveelt het Platform deze film van harte aan, in de hoop dat hij zoveel mogelijk mensen prikkelt om ook in actie te komen. Niet (alleen) omdat het moet, maar gewoon omdat het kan! In de hoop ook mensen te ontmoeten in de D100-werkateliers verderop in 2017.

Iedereen die om de toekomst geeft is 1 februari welkom in natuurinformatiecentrum ‘De Paardestal’, in het park van Kasteel Geldrop. Inloop vanaf 19.45 uur, einde rond 22 uur. Een tegemoetkoming in de onkosten wordt op prijs gesteld.